(R)evolucija obrazovanja

FMK je nova škola mišljenja u oblasti društveno-humanističkih nauka i umetnosti, osnovana 2006. godine u okviru Univerziteta Singidunum – prvog akreditovanog privatnog univerziteta u Srbiji. Naši studijski programi su proizvod iskustva priznatih profesora i nove energije mladih istraživača koji prate razvoj naučnih disciplina u svetu. Svi studijski programi na Fakultetu za medije i komunikacije su usklađeni sa principima i standardima Bolonjske deklaracije i akreditovani od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije.

Verujemo da obrazovanje ima za cilj da oslobodi kreativne impulse pojedinca, osposobi ga da razume svet koji se neprestano menja i omogući mu da aktivno učestvuje u oblikovanju savremenog društva. Tek kada smo spremni da preispitamo granice naučenog, možemo da zamišljamo i stvaramo nove i drugačije svetove.

Dobro došli na master studije Fakulteta za medije i komunikacije!

Upis 2021/22.

Odaberite jedan od master programa u skladu sa Vašim interesovanjima i prijavite se za upis popunjavanjem elektronskog formulara na stranici programa. Prvi termini pijemnog ispita, koji čini motivaciono pismo i razgovor sa komisijom, održaće se online, 2. i 9. septembra 2021. godine.

Za upis na master studije mogu konkurisati kandidati koji imaju završene osnovne studije. Studijski programi na master akademskim studijama traju od dva do četiri semestra, tokom kojih se stiče od 60 do 120 ESPB kredita – u zavisnosti od broja kredita koje ste stekli tokom osnovnih studija. Po završetku studija, stičete zvanje “master”.

Uz pomoć savremenih informacionih sistema, studenti koji su zaposleni i ne mogu da prisustvuju nastavi imaju mogućnost da redovno prate i pohađaju predavanja na FMK kroz korišćenje multimedijalnih nastavnih sadržaja, redovne online konsultacije sa profesorima i predavačima, literaturu u elektronskom obliku, online prijavu ispita i repetitorijume vikendom za praktičnu nastavu.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.