(R)evolucija obrazovanja

FMK je fakultet koji povezuje teorije i savremene prakse, otvara slobodnu razmenu ideja i razvija kreativnost. Naš cilj je ne samo da prenosimo znanje već i da ga zajedno sa našim studentima stvaramo, spajajući dizajn i performativne umetnosti sa studijama socijalnog rada, politike i psihologije, humanistiku sa komunikacijama, novinarstvom i digitalnim marketingom.

Tek kada smo spremni da preispitamo granice naučenog, možemo da zamišljamo i stvaramo nove i drugačije svetove.

Dobro došli na osnovne studije Fakulteta za medije i komunikacije!

Upis 2021/22.

Prijemni ispit za upis u školsku 2021/22. organizovan je online.
Novi upisni rok na Fakultetu za medije i komunikacije će se održati u 2. i  9. septembra 2021. godine.

Za upis na osnovne studije konkurišu kandidati koji imaju završeno četvorogodišnje srednjoškolsko obrazovanje. Prijemni ispit čine motivaciono pismo i razgovor sa komisijom.

Za direktan upis na II i III i IV godinu studija konkurišu kandidati koji su završili studije ili studiraju, a stekli su uslov za upis na II, III odnosno IV godinu studija na nekom od srodnih fakulteta.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.